100 მლ. ( 28-100 )11

100 მლ. ( 28-100 )

 • Read More

100 მლ. ( 28-100 )

პროდუქტის კოდი: 28 -100


მოცულობა: 100 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

200 მლ. ( 28-200 )11

200 მლ. ( 28-200 )

 • Read More

200 მლ. ( 28-200 )

პროდუქტის კოდი: 28 -200


მოცულობა: 200 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

250 მლ. ( 28-250 )11

250 მლ. ( 28-250 )

 • Read More

250 მლ. ( 28-250 )

პროდუქტის კოდი: 28 -250


მოცულობა: 250 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

300 მლ. ( 28-300 )11

300 მლ. ( 28-300 )

 • Read More

300 მლ. ( 28-300 )

პროდუქტის კოდი: 28 -300


მოცულობა: 300 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

300 მლ. ( 28-300-1 )11

300 მლ. ( 28-300-1 )

 • Read More

300 მლ. ( 28-300-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -300-1


მოცულობა: 300 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

450 მლ. ( 28-450 )11

450 მლ. ( 28-450 )

 • Read More

450 მლ. ( 28-450 )

პროდუქტის კოდი: 28 -450


მოცულობა: 450 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5 )

 • Read More

0.5 ლ. ( 28 -0.5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-1 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-1 )

 • Read More

0.5 ლ. ( 28 -0.5-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-1


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-2 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-2 )

 • Read More

0.5 ლ. ( 28 -0.5-2 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-2


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-3 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-3 )

 • Read More

0.5 ლ. ( 28 -0.5-3 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-3


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-4 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-4 )

 • Read More

0.5 ლ. ( 28 -0.5-4 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-4


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ ( 28 -0.5-5 )11

0.5 ლ ( 28 -0.5-5 )

 • Read More

0.5 ლ ( 28 -0.5-5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-5


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 100 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 100 ც.

0.75 ლ. (28-0.75 )11

0.75 ლ. (28-0.75 )

 • Read More

0.75 ლ. (28-0.75 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.75


მოცულობა: 0.75 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0 )

 • Read More

1.0 ლ. ( 28-1.0 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-1 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-1 )

 • Read More

1.0 ლ. ( 28-1.0-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-1


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0 -2 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0 -2 )

 • Read More

1.0 ლ. ( 28-1.0 -2 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-2


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0 -3 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0 -3 )

 • Read More

1.0 ლ. ( 28-1.0 -3 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-3


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-4 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-4 )

 • Read More

1.0 ლ. ( 28-1.0-4 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-4


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-5 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-5 )

 • Read More

1.0 ლ. ( 28-1.0-5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-5


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-6 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-6 )

 • Read More

1.0 ლ. ( 28-1.0-6 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-6


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

1.5 ლ. ( 28-1.5 )11

1.5 ლ. ( 28-1.5 )

 • Read More

1.5 ლ. ( 28-1.5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.5


მოცულობა: 1.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

1.5 ლ. ( 28-1.5-1 )11

1.5 ლ. ( 28-1.5-1 )

 • Read More

1.5 ლ. ( 28-1.5-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.5-1


მოცულობა: 1.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

2.0 ლ. ( 28-2.0 )11

2.0 ლ. ( 28-2.0 )

 • Read More

2.0 ლ. ( 28-2.0 )

პროდუქტის კოდი: 28 -2.0


მოცულობა: 2.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 300 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 300 ც.

2.0 ლ. ( 28-2.0-1 )11

2.0 ლ. ( 28-2.0-1 )

 • Read More

2.0 ლ. ( 28-2.0-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -2.0-1


მოცულობა: 2.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 300 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 300 ც.

საკონტაქტო ფორმა

თუ გაქვთ შეკითხვები
მოგვწერეთ, დაგვიკავშირდით