10 მლ. ( 16-10 )11

10 მლ. ( 16-10 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

10 მლ. ( 16-10 )

პროდუქტის კოდი: 16 -10


მოცულობა: 10 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 1000 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 1000 ც.

100 მლ. ( 28-100 )11

100 მლ. ( 28-100 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

100 მლ. ( 28-100 )

პროდუქტის კოდი: 28 -100


მოცულობა: 100 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

200 მლ. ( 28-200 )11

200 მლ. ( 28-200 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

200 მლ. ( 28-200 )

პროდუქტის კოდი: 28 -200


მოცულობა: 200 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

250 მლ. ( 28-250 )11

250 მლ. ( 28-250 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

250 მლ. ( 28-250 )

პროდუქტის კოდი: 28 -250


მოცულობა: 250 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

300 მლ. ( 28-300 )11

300 მლ. ( 28-300 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

300 მლ. ( 28-300 )

პროდუქტის კოდი: 28 -300


მოცულობა: 300 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

300 მლ. ( 28-300-1 )11

300 მლ. ( 28-300-1 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

300 მლ. ( 28-300-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -300-1


მოცულობა: 300 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

450 მლ. ( 28-450 )11

450 მლ. ( 28-450 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

450 მლ. ( 28-450 )

პროდუქტის კოდი: 28 -450


მოცულობა: 450 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ. ( 28 -0.5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-1 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-1 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ. ( 28 -0.5-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-1


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-2 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-2 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ. ( 28 -0.5-2 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-2


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-3 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-3 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ. ( 28 -0.5-3 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-3


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

10 მლ. ( 16-10-1 )11

10 მლ. ( 16-10-1 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

10 მლ. ( 16-10-1 )

პროდუქტის კოდი: 16 -10 -1 (ნავტიზინი)


მოცულობა: 10 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პოლიეთილენი.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 1000 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 1000 ც.

0.5 ლ. ( 28 -0.5-4 )11

0.5 ლ. ( 28 -0.5-4 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ. ( 28 -0.5-4 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-4


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ ( 28 -0.5-5 )11

0.5 ლ ( 28 -0.5-5 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ ( 28 -0.5-5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.5-5


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 100 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 100 ც.

0.75 ლ. (28-0.75 )11

0.75 ლ. (28-0.75 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.75 ლ. (28-0.75 )

პროდუქტის კოდი: 28 -0.75


მოცულობა: 0.75 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 28-1.0 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-1 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-1 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 28-1.0-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-1


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0 -2 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0 -2 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 28-1.0 -2 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-2


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0 -3 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0 -3 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 28-1.0 -3 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-3


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-4 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-4 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 28-1.0-4 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-4


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-5 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-5 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 28-1.0-5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-5


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 650 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 650 ც.

1.0 ლ. ( 28-1.0-6 )11

1.0 ლ. ( 28-1.0-6 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 28-1.0-6 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.0-6


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

15 მლ. ( 16-15 )11

15 მლ. ( 16-15 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

15 მლ. ( 16-15 )

პროდუქტის კოდი: 16 -15


მოცულობა: 15 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 1000 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 1000 ც.

1.5 ლ. ( 28-1.5 )11

1.5 ლ. ( 28-1.5 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.5 ლ. ( 28-1.5 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.5


მოცულობა: 1.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

1.5 ლ. ( 28-1.5-1 )11

1.5 ლ. ( 28-1.5-1 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.5 ლ. ( 28-1.5-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -1.5-1


მოცულობა: 1.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

2.0 ლ. ( 28-2.0 )11

2.0 ლ. ( 28-2.0 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

2.0 ლ. ( 28-2.0 )

პროდუქტის კოდი: 28 -2.0


მოცულობა: 2.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 300 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 300 ც.

2.0 ლ. ( 28-2.0-1 )11

2.0 ლ. ( 28-2.0-1 ) - კატეგორია: 28 მმ

 • იხილეთ სრულად

2.0 ლ. ( 28-2.0-1 )

პროდუქტის კოდი: 28 -2.0-1


მოცულობა: 2.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 1881-28 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 300 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 300 ც.

150 მლ. ( 38-150 )11

150 მლ. ( 38-150 ) - კატეგორია: 38 მმ

 • იხილეთ სრულად

150 მლ. ( 38-150 )

პროდუქტის კოდი: 38 -150 მოცულობა: 150 მლ. ხრახნის დიამეტრი: 38 მმ. ნედლეული: პეტ. რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც. მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

330 მლ. ( 38-330 )11

330 მლ. ( 38-330 ) - კატეგორია: 38 მმ

 • იხილეთ სრულად

330 მლ. ( 38-330 )

პროდუქტის კოდი: 38 -330


მოცულობა: 330 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 38 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

0.5 ლ. ( 38-0.5 )11

0.5 ლ. ( 38-0.5 ) - კატეგორია: 38 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ. ( 38-0.5 )

პროდუქტის კოდი: 38 -0.5


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 38 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

0.5 ლ. ( 38-0.5-1 )11

0.5 ლ. ( 38-0.5-1 ) - კატეგორია: 38 მმ

 • იხილეთ სრულად

0.5 ლ. ( 38-0.5-1 )

პროდუქტის კოდი: 38 -0.5-1


მოცულობა: 0.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 38 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

1.0 ლ. ( 38-1.0 )11

1.0 ლ. ( 38-1.0 ) - კატეგორია: 38 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 38-1.0 )

პროდუქტის კოდი: 38 -1.0


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 38 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

1.0 ლ. ( 38-1.0-1 )11

1.0 ლ. ( 38-1.0-1 ) - კატეგორია: 38 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 38-1.0-1 )

პროდუქტის კოდი: 38 -1.0-1


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 38 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 400 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 400 ც.

25 მლ. ( 16-25 )11

25 მლ. ( 16-25 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

25 მლ. ( 16-25 )

პროდუქტის კოდი: 16 -25


მოცულობა: 25 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 1000 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 1000 ც.

3.0 ლ. ( 48-3.0 )11

3.0 ლ. ( 48-3.0 ) - კატეგორია: 48 მმ

 • იხილეთ სრულად

3.0 ლ. ( 48-3.0 )

პროდუქტის კოდი: 48 -3.0


მოცულობა: 3.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 48 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 20 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 20 ც.

3.0 ლ. ( 48-3.0-1 )11

3.0 ლ. ( 48-3.0-1 ) - კატეგორია: 48 მმ

 • იხილეთ სრულად

3.0 ლ. ( 48-3.0-1 )

პროდუქტის კოდი: 48 -3.0


მოცულობა: 3.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 48 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 20 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 20 ც.

5.0 ლ. ( 48-5.0 )11

5.0 ლ. ( 48-5.0 ) - კატეგორია: 48 მმ

 • იხილეთ სრულად

5.0 ლ. ( 48-5.0 )

პროდუქტის კოდი: 48 -5.0


მოცულობა: 5.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 48 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 15 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 15 ც.

5.0 ლ. ( 48-5.0-1 )11

5.0 ლ. ( 48-5.0-1 ) - კატეგორია: 48 მმ

 • იხილეთ სრულად

5.0 ლ. ( 48-5.0-1 )

პროდუქტის კოდი: 48 -5.0


მოცულობა: 5.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 48 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 15 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 15 ც.

5.0 ლ. ( 48-5.0-2 )11

5.0 ლ. ( 48-5.0-2 ) - კატეგორია: 48 მმ

 • იხილეთ სრულად

5.0 ლ. ( 48-5.0-2 )

პროდუქტის კოდი: 48 -5.0-2


მოცულობა: 5.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 48 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 15 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 15 ც.

750 მლ. ( 75-750 )11

750 მლ. ( 75-750 ) - კატეგორია: 64/75 მმ

 • იხილეთ სრულად

750 მლ. ( 75-750 )

პროდუქტის კოდი: 75-750


მოცულობა: 750 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 75 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 50 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 50 ც.

1.0 ლ. ( 75-1.0 )11

1.0 ლ. ( 75-1.0 ) - კატეგორია: 64/75 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ( 75-1.0 )

პროდუქტის კოდი: 75-1.0


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 75 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 50 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 50 ც.

100 მლ. ( 64-100 )11

100 მლ. ( 64-100 ) - კატეგორია: 64/75 მმ

 • იხილეთ სრულად

100 მლ. ( 64-100 )

პროდუქტის კოდი: 64 -100


მოცულობა: 100 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 64 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

100 მლ. ( 64-100-1 )11

100 მლ. ( 64-100-1 ) - კატეგორია: 64/75 მმ

 • იხილეთ სრულად

100 მლ. ( 64-100-1 )

პროდუქტის კოდი: 64-100-1


მოცულობა: 100 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 64 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

100 მლ. ( 64-100-2 )11

100 მლ. ( 64-100-2 ) - კატეგორია: 64/75 მმ

 • იხილეთ სრულად

100 მლ. ( 64-100-2 )

პროდუქტის კოდი: 64-100-2


მოცულობა: 100 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 64 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

25 მლ. ( 16-25-1 )11

25 მლ. ( 16-25-1 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

25 მლ. ( 16-25-1 )

პროდუქტის კოდი: 16 -25-1


მოცულობა: 25 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 1000 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 1000 ც.

750 მლ. ქილა ( 120-750 )11

750 მლ. ქილა ( 120-750 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

750 მლ. ქილა ( 120-750 )

პროდუქტის კოდი: 120 -750


მოცულობა: 750 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 40 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 40 ც.

1.0 ლ. ქილა ( 120-1.0 )11

1.0 ლ. ქილა ( 120-1.0 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.0 ლ. ქილა ( 120-1.0 )

პროდუქტის კოდი: 120-1.0


მოცულობა: 1.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 40 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 40 ც.

1.5 ლ. ქილა ( 120-1.5 )11

1.5 ლ. ქილა ( 120-1.5 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

1.5 ლ. ქილა ( 120-1.5 )

პროდუქტის კოდი: 120-1.5


მოცულობა: 1.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 40 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 40 ც.

2.0 ლ. ქილა ( 120-2.0 )11

2.0 ლ. ქილა ( 120-2.0 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

2.0 ლ. ქილა ( 120-2.0 )

პროდუქტის კოდი: 120-2.0


მოცულობა: 2.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 20 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 20 ც.

3.0 ლ. ქილა ( 120-3.0 )11

3.0 ლ. ქილა ( 120-3.0 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

3.0 ლ. ქილა ( 120-3.0 )

პროდუქტის კოდი: 120-3.0


მოცულობა: 3.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 20 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 20 ც.

3.5 ლ. ქილა ( 120-3.5 )11

3.5 ლ. ქილა ( 120-3.5 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

3.5 ლ. ქილა ( 120-3.5 )

პროდუქტის კოდი: 120-3.5


მოცულობა: 3.5 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 20 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 20 ც.

5.0 ლ. ქილა (120-5.0 )11

5.0 ლ. ქილა (120-5.0 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

5.0 ლ. ქილა (120-5.0 )

პროდუქტის კოდი: 120-5.0


მოცულობა: 5.0 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 15 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 15 ც.

10 ლ. ბოცა (120-10 )11

10 ლ. ბოცა (120-10 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

10 ლ. ბოცა (120-10 )

პროდუქტის კოდი: 120-10


მოცულობა: 10 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 8 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 8 ც.

10 ლ. ბოცა ( 120-10 -1)11

10 ლ. ბოცა ( 120-10 -1) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

10 ლ. ბოცა ( 120-10 -1)

პროდუქტის კოდი: 120-10-1


მოცულობა: 10 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 8 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 8 ც.

20 ლ. ბოცა (120-20 )11

20 ლ. ბოცა (120-20 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

20 ლ. ბოცა (120-20 )

პროდუქტის კოდი: 120-20


მოცულობა: 20 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 6 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 6 ც.

30 მლ. ( 16- 30 )11

30 მლ. ( 16- 30 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

30 მლ. ( 16- 30 )

პროდუქტის კოდი: 16 -30


მოცულობა: 30 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 1000 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 1000 ც.

20 ლ. ბოცა (120-20-1 )11

20 ლ. ბოცა (120-20-1 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

20 ლ. ბოცა (120-20-1 )

პროდუქტის კოდი: 120-20-1


მოცულობა: 20 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 6 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 6 ც.

20 ლ. ბოცა (120-20-2 )11

20 ლ. ბოცა (120-20-2 ) - კატეგორია: 120 მმ

 • იხილეთ სრულად

20 ლ. ბოცა (120-20-2 )

პროდუქტის კოდი: 120-20-2


მოცულობა: 20 ლ.

ხრახნის დიამეტრი: 120 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 6 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 6 ც.

50 მლ. ( 16-50 )11

50 მლ. ( 16-50 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

50 მლ. ( 16-50 )

პროდუქტის კოდი: 16 -50


მოცულობა: 50 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

50 მლ. ( 16-50-1 )11

50 მლ. ( 16-50-1 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

50 მლ. ( 16-50-1 )

პროდუქტის კოდი: 16 -50-1


მოცულობა: 50 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

100 მლ. ( 16-100 )11

100 მლ. ( 16-100 ) - კატეგორია: 16 მმ

 • იხილეთ სრულად

100 მლ. ( 16-100 )

პროდუქტის კოდი: 16 -100


მოცულობა: 100 მლ.

ხრახნის დიამეტრი: 16 მმ.

ნედლეული: პეტ.

რაოდენობა ერთ შეფუთვაში: 500 ც.

მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ც.

საკონტაქტო ფორმა

თუ გაქვთ შეკითხვები
მოგვწერეთ, დაგვიკავშირდით